20-02-2014 ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Όπως παλιά …
Από την Πανηγυρική Τσικνοπέµπτη 20.02.14

Όπως είπε και ο Πρόεδρός µας
«∆εν γράφω κάτι για την τσικνοπέµπτη…»

Οι φωτογραφίες µιλούν από µόνες τους.

Παράλληλα είχαµε και την εισδοχή του νέου µέλους µας, Τάσου Μαράτου, ενός Ροταριανού πλέον, µε πλούσιο βιογραφικό και αρκετή όρεξη για προσφορά . ∆άσκαλος-Φιλόλογος µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριµένα σε Θέµατα Ειδικής Αγωγής: Μαθησιακές ∆υσκολίες – ∆υσλεξία.

[postgallery_grid id=”grid_” orderby=”ASC” flickr_set=”No username entered” content_type=”image” data_source=”data-4″ slidesetid=”tsiknopempti 2014″ align=”aligncenter” imageeffect=”shadowreflection” lightbox=”yes”]

Leave a Comment