Φυσικές Επιστήμες και Νεοελληνική Αναγέννηση

Φυσικές Επιστήμες και Νεοελληνική Αναγέννηση
Οι Ροταραιανοί Όμιλοι του Βόλου , Ρ.Ο.Βόλου και Ρ.Ο.Βόλου “ΑΡΓΩ”, διοργανώνουν εκδήλωση , την Πέμπτη 22 Μαρτίου . στο ξεν/χείο Πάρκ , στις 21.30 .
Θα ήταν χαρά για εμάς ,να παρευρεθείτε στην εκδήλωση μας.