Τα media στον καιρό της κρίσης. Ανεξάρτητη ή Χειραγωγημένη Ενημέρωση;

Τα media στον καιρό της κρίσης. Ανεξάρτητη ή Χειραγωγημένη Ενημέρωση;

Θέμα της ομιλίας: Τα media στον καιρό της κρίσης. Ανεξάρτητη ή Χειραγωγημένη Ενημέρωση;

Προσκεκλημένος ομιλητής στην εβδομαδιαία συνεστίαση του Ρ.Ο Βόλου και στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών για θέματα που μας αφορούν ο κ.  Ηλίας Παπαδημητρίου , Δημοσιογράφος.