Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο εξω-ροταριανός κοινωνικός μας περίγυρος κάθε μέρα ρωτά για μας, την κίνησή μας, τις αρχές και την φιλοσοφία του Ρόταρυ.
Περιμένει άμεσες και κατανοητές απαντήσεις σε σχεδόν πάγια ερωτήματα.
Άς δούμε λοιπόν μαζί απόψε, απαντήσεις που περικλείουν πειστικότητα με αυταπόδεικτες αλήθειες σε επτά, καθημερινά σχεδόν ερωτήματα.
Ξεκινώ με την συνηθέστερη ερώτηση.

Ακούγεται από πολλούς ότι το Ρόταρυ είναι παράθρησκευτική οργάνωση !! Είναι?

Κάθε άλλο. Το θρήσκευμα δεν αποτέλεσε ποτέ κριτήριο για να γίνει κάποιος Ροταριανός.
Η ιδεολογία του Ρόταρυ δεν εξέφρασε ποτέ προτίμηση για κάποιο Δόγμα ή Θρησκεία. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, σε κοινωνίες και κράτη με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω, χωρίς ποτέ από της ιδρύσεως του μέχρις σήμερα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
Αυτό που αναγνωρίζει μόνον διεθνώς το Ρόταρυ, είναι ο ρόλος και η σημασία της ηθικής του ατόμου. Όρος που πρέπει κατά τεκμήριο να αποτελεί στοιχείο απαραίτητο κάθε Ροταριανού.
Εξυπακούεται ότι το Ρόταρυ και οι Ροταριανοί σε Εθνικό επίπεδο ακολουθούν πάντοτε τις ημέρες θρησκευτικής λατρείας, αναλόγως της περιοχής και του κράτους που αναπτύσσονται. Οι προτομές των μακαριστών, οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου που κοσμεί τον περίβολο του Αγίου Κωνσταντίνου και του Δεσπότη μας και Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου που βρίσκεται στον περίβολο του Αγίου Νικολάου αποτελούν με την ευλαβική προσφορά μας, αδιάψευστο δείγμα θρησκευτικής Χριστιανικής λατρείας των Ροταριανών του Βόλου.

Αν δεχτούμε ότι το Ρόταρυ δεν είναι Παραθρησκευτική οργάνωση, μήπως είναι σωστό αυτό που κυκλοφορεί, ότι δηλαδή αποτελεί μέρος κάποιας Μυστικιστικής Οργάνωσης?

Είναι ένα ερώτημα που μάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερη Ροταριανή γνώση για να απαντηθεί.
Αλήθεια πως είναι δυνατόν να είναι μυστικιστική οργάνωση ένας όμιλος που λειτουργεί πάντοτε με ανοικτές θύρες, συνεστιάζεται σε χώρους χωρίς καθόλου στεγανά- συνήθως Ξενοδοχειακούς όπου έχει πρόσβαση ο κάθε μη ροταριανός, με σχεδόν πάντοτε εξωτερικούς προσκεκλημένους στις συνεστιάσεις και του οποίου το καταστατικό διανέμεται ελεύθερα, χωρίς ποτέ οι συνεστιάσεις των ομίλων να θυμίζουν μεσαιωνικά τελετουργικά μυστικιστικών οργανώσεων?

Μήπως το Ρόταρυ και κατ επέκταση οι όμιλοι εκφράζουν πολιτικές θέσεις?

Ασφαλώς όχι. Το ρόταρυ στην μακρά διαδρομή του δεν είχε ποτέ πολιτική ιδεολογία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και σε συνεστιάσεις ακόμα με ομιλητή πολιτικό, ταυτόχρονα με την πρόσκληση τίθεται όρος δέσμευση: Η ομιλία του να μην περικλείει ούτε κατ ελάχιστο κομματικές θέσεις αλλά επιστημονικά ή πολιτικά να αναπτύξει θέματα ή προβλήματα γενικότερης σημασίας. Άλλωστε ρητά αποκλείονται από το καταστατικό μας, κομματικές συζητήσεις και επιλεκτικές κομματικές τοποθετήσεις των μελών στις συνεστιάσεις των ομίλων.

Ο κάθε Ροταριανός Όμιλος αποτελεί και σήμερα ακόμη ένα ερμητικά κλειστό Ελιτίστικο club ?

Όχι. Και αυτό γιατί Το Ρόταρυ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κοινωνικό επιμελητήριο και ένας Παγκόσμιος οργανισμός επιχειρηματικών και επαγγελματικών στελεχών ο οποίος με την διαφορετικότητα των επαγγελμάτων των μελών, εξασφαλίζει την σφαιρική αντιμετώπιση των προοπτικών και προβλημάτων της κάθε κοινωνίας. Για αυτό και μόνον τον λόγο είναι ανοικτό σε όλα τα αναγνωρισμένα επαγγέλματα, σε όλους τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα στους νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, το επάγγελμά τους και την κοινωνική τους θέση. Κριτήριο εισδοχής αποτελεί η κοινωνική –επαγγελματική – οικογενειακή εκτίμηση και μαρτυρία, ο καλός χαρακτήρας, η ηθική προσωπικότητα και κυριότερα το περίσσευμα καρδιάς που διαθέτουν.

Είναι το Ρόταρυ μία ακόμη φιλανθρωπική Οργάνωση ?

Το Ρόταρυ δεν κτίστηκε με σκοπό την φιλανθρωπία.
Σκοπός του Ρόταρυ δεν είναι η συγκέντρωση χρημάτων για επιχορήγηση κοινωφελών δραστηριοτήτων ή η φιλανθρωπία. Το Ρόταρυ στηρίζεται στην προσωπική επιθυμία - συνεισφορά κάθε μέλους για αμφίδρομη συναδέλφωση- επικοινωνία πομπού –δέκτη,με ενημέρωση και προώθηση παγκοσμίως υγιών συλλογικών και κοινωνικών στόχων.
Θα πρέπει να πούμε όμως ότι πολλές φορές στα πλαίσια της κοινωφελούς προσφοράς γίνεται φιλανθρωπικό έργο, χωρίς αυτό να αποτελεί ποτέ κανόνα ή αυτοσκοπό.

Είναι το Ρόταρυ ένας ακόμα Σύλλογος ?

Το Ρόταρυ χαρακτηρίζουν έντονες διακριτές διαφορές από έναν οποιονδήποτε Σύλλογο.
Σε ένα σύλλογο η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αποκτάται μόνον με την εγγραφή και την καταβολή της ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής, που δίνει την δυνατότητα και το δυνητικό δικαίωμα στο μέλος να συμμετέχει όταν θέλει σε συνελεύσεις ή διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου. Στις συνελεύσεις και εκδηλώσεις εκφράζεται όπως θέλει, όποτε θέλει με τις όποιες συμπεριφορές τον διακρίνουν, ακολουθεί την καλή ή κακή ετσιθελική προσωπική του γραμμή και κυρίως μπορεί να αγνοεί πολλές φορές κανόνες συμπεριφοράς. Στο Ρόταρυ η συνέχιση και επιβεβαίωση της ιδιότητας του μέλους αποκτάται πρωταρχικά όχι από την καταβολή της συνδρομής αλλά από την τακτική, ενεργή συμμετοχή του μέλους, στις εβδομαδιαίες συνεστιάσεις, στην υλοποίηση των στόχων του Ομίλου και στην ανεπιφύλακτη αποδοχή κανόνων συμπεριφοράς και αυτοσεβασμού κατά την διάρκεια των συνεστιάσεων.
Ακόμη το Ρόταρυ και κατ επέκταση ο Όμιλος,χάρις την μεγάλη διασπορά επαγγελμάτων που παρουσιάζει δεν είναι δυνατόν να πατρονάρει και να προωθήσει ποτέ στενά συντεχνιακά συμφέροντα όπως ένας οποιοσδήποτε επαγγελματικός Σύλλογος

Είναι δυνατόν μία Αμερικανόφερτη, Διεθνοποιημένη κίνηση να προσφέρει Εθνικές υπηρεσίες προασπιζόμενη Εθνικά συμφέροντα ??

Οι Ροταριανοί είναι παγκόσμια παραδεκτό, ότι πρώτα είναι πατριώτες και μετά Ροταριανοί. Στην Ελλάδα, το Ρόταρυ δια της ροταριανής ηγεσίας, πάρα πολλές φορές, με μεθοδικότητα και σοβαρότητα, έχει δώσει με παρεμβάσεις του, επιτυχημένους αγώνες σε Διεθνή Ροταριανά forum στα οποία ως γνωστόν συμμετέχουν ισχυρές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο με βαρύνουσα παρεμβατική γνώμη στις όποιες Διεθνείς και Διακρατικές εξελίξεις. Εξυπακούεται βέβαια ότι όλες οι κινήσεις του Ελληνικού Ρόταρυ γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με το υπουργείο εξωτερικών για την υποστήριξη και προώθηση Ελληνικών –Εθνικών συμφερόντων.

Φίλοι μου,
Θέλω να τελειώσω την παρουσία μου με κάτι ιδιαίτερο που συμβαίνει στο Ρόταρυ.
Δύο μόνον λόγια για
Την χαρακτηριστική ισοτιμία που επικρατεί στο Ρόταρυ
Στο Ρόταρυ και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν Πρίγκιπες και πληβείοι. Παρ όλο που η ιεραρχία και το πρωτόκολλο είναι απολύτως σεβαστά στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις – το σημαντικό είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και υποδοχή κάθε ροταριανού . Όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις επηρεάζουν εξίσου όλους τους Ροταριανούς χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, από το νεοεισερχόμενο μέλος έως τον παλαιότερο των ροταριανών και έως αυτόν που έχει εξαντλήσει την κλίμακα της ιεραρχίας.
Κανένας και ποτέ δεν διαθέτει στο Ρόταρυ πλεονέκτημα, προβάδισμα ή υπέρτερο δικαίωμα σε οτιδήποτε. Αυτό για το Ρόταρυ είναι απόλυτα δίκαιο και σηματοδοτεί την ροταριανή ηγετική φυσιογνωμία του κάθε ροταριανού. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ…Μείζον στο Ρόταρυ είναι οι συμπεριφορές « ως ίσος προς ίσον»
Καταλήγοντας φίλοι μου θέλω να ευχαριστήσω για την ευγενική προσοχή σας.
Σας ευχαριστώ.

Αντώνης Ζιούρας

Τομείς στόχευσης του Ρόταρυ
magnifiercross