Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ

Από το ρουφ γκάρντεν του Παρκ, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ του Ρ.Ο. Βόλου
Βόλος ώρα 21:40 6-7-2017