Η Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την Τοπική Κοινωνία , Δυνατότητες – προωπτικές

Η Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την Τοπική Κοινωνία , Δυνατότητες –  προωπτικές

lazaridou_rov01Το θέμα της ομιλίας της κ. Λαζαρίδου ήταν «Η σύνδεση του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία». Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν οι δυνατότητες του εγχειρήματος, παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις, και διερευνήθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι για να είναι αυτή η σύνδεση επιτυχής.
Στην ομιλία της η κ. Λαζαρίδου αναφέρθηκε στο ρόλο των πανεπιστημίων και στην αποστολή τους καθώς και στις λειτουργίες της περιφέρειας, τονίζοντας ότι υπάρχει χώρος σύγκλισης των δύο. Αναφερόμενη σε παραδείγματα τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, υποστήριξε ότι το πανεπιστήμιο έχει ανάγκη στήριξης από τοπικούς φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενώ το ίδιο μπορεί και οφείλει να εμπλέκεται σε αναπτυξιακές, οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτιστικού τύπου στοχευμένες δράσεις της πόλης και της ευρύτερης κοινότητας. Το πανεπιστήμιο οφείλει να συνεργάζεται και να αποτελεί το συνδετικό κρίκο με την τοπική κοινωνία σε τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, και των επιτευγμάτων. Οι κατάλληλες στρατηγικές για να πετύχει αυτή η σύζευξη, κατέληξε η κ. Λαζαρίδου είναι: 1) η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ δήμων και πανεπιστημίων με έμφαση την επίλυση τοπικών προβλημάτων, 2) η συνδιοργάνωση επιστημονικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμ κού των ανωτάτων ιδρυμάτων, 3) η σύσταση από τοπικούς παράγοντες γνωμοδοτικού και υποστηρικτικού οργάνου για την ενίσχυση, υποστήριξη, και ανάπτυξη του πανεπιστημίου, και 4) η παροχή κινήτρων από την πολιτεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των περιφερειακών πανεπιστημίων και του σημαντικού τους ρόλου για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών κοινωνιών.

Leave a Comment