Τσιμάς Χαράλαμπος

Τσιμάς Χαράλαμπος

Ο ροταριανός προπρόεδρος Λάμπης Τσιμάς ανακηρύχθηκε από το όμιλο Μέγας Δωρητής για την πολλαπλή και συνεχή προσφορά του.