Δωρεά 5 μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου

Δωρεά 5 μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου

Προεδρία Λάμπη Τσιμά Δωρεά 5 μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου