Υγεία και πρόληψη …από τον ειδικό νεφρολόγο κ. Αναγνώστου

Υγεία και πρόληψη …από τον ειδικό νεφρολόγο κ. Αναγνώστου

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017. Αμείωτο κράτησε το ενδιαφέρον των παρισταμένων ροταριανών  στην εβδομαδιαία συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου  με την  ομιλία  του, ο προσκεκλημένος Ιατρός – MD ειδικός νεφρολόγος του Νοσοκομείου Βόλου κ. Αναγνώστου Νικόλαος με θέμα του την  Χρόνια Νεφρική Νόσο. Ο ομιλητής απόλυτα κατανοητός και μέσα από διαλογική συζήτηση αναφέρθηκε διεξοδικά με την βοήθεια και στατιστικών πινάκων στην διεθνώς παραδεκτή διάγνωση  GFR, στην σχετική δυσκολία ανίχνευσης της κυοφορούμενης νόσου  από τον ασθενή χωρίς την ειδική εξέταση  και στις κυριότερες αιτίες που συνηγορούν στην καταστροφή των νεφρών όπως: ο Ζακχαρώδης  Διαβήτης, η Υψηλή αρτηριακή πίεση, η Καρδιοαγγειακή νόσος,  η κληρονομική νόσος  και ακόμα η μακροχρόνια λήψη φαρμάκων.

                                                                                                                                    Αντώνης Ζιούρας
Συντονιστής Εκπαίδευσης 2484 Ρ.Π

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η ομιλία προσπαθεί να προσεγγίσει ένα όχι και τόσο γνωστό πρόβλημα  δημόσιας υγείας, όσον αφορά την επίπτωση του αλλά και τη σοβαρότητά του, τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) και την εξέλιξη αυτής, τη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) που τελικά θα οδηγήσει στην ανάγκη για υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας μέσω κάποιας μορφής αιμοκάθαρσης.

Το ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από ΧΝΝ αλλά δεν το γνωρίζουν, η οποία και θα τους οδηγήσει τελικά στην ΧΝΑ, είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Η άγνοια του προβλήματος πηγάζει από τα ηπιότατα αρχικά συμπτώματα που προκαλεί η ΧΝΝ. Το κλειδί στον έγκαιρο εντοπισμό της ΧΝΝ άρα και στην έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξη σε ΧΝΑ, είναι η γνώση του τί την προκαλεί. Τα βασικότερα αίτια ΧΝΝ στο γενικό πληθυσμό, είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η Αρτηριακή Υπέρταση, ενώ λιγότερο συχνά αίτια είναι ειδικές νόσοι των νεφρών, οι σπειραματονεφρίτιδες.  Οι μισοί σχεδόν Νεφροπαθείς ανά τον κόσμο πάσχουν από ΧΝΝ και τελικά από ΧΝΑ, εξαιτίας του Σακχαρώδους Διαβήτη, ενώ ένα υπόλοιπο σημαντικό ποσοστό πάσχουν εξαιτίας της αρρύθμιστης Αρτηριακής Υπέρτασης. Συμπερασματικά λοιπόν, όλοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και από Αρτηριακή Υπέρταση θα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο για τον εντοπισμό των πρώιμων υποκλινικών συμπτωμάτων και σημείων ΧΝΝ, ώστε έγκαιρα να λαμβάνονται τα κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα.

Εν κατακλείδι, για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση τόσο του Κοινού όσο και του Ιατρικού κόσμου γύρω από το πρόβλημα αυτό, άρα τελικά σε αυτό στοχεύει η συγκεκριμένη δημόσια ομιλία.

Δείτε την παρουσίαση της ομιλίας εδώ 

Δείτε Φωτογραφίες τις εκδήλωσης εδώ