Τοποθετήσεις – Διευκρινίσεις για τον ΕΦΚΑ

Τοποθετήσεις – Διευκρινίσεις για τον ΕΦΚΑ

Θέμα της ομιλίας: ΕΦΚΑ το νέο ασφαλιστικό σύστημα 

Προσκεκλημένος ομιλητής στην εβδομαδιαία συνεστίαση του Ρ.Ο Βόλου και στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών για θέματα που μας αφορούν ο κ.  Χρηστάκης Γεώργιος , Οικονομολόγος πτυχ Α.Σ.Ο.Ε.Ε