Συνάντηση Προδιοικητών – Βοηθών Διοικητών & Εκπαιδευτών στον Βόλο

Συνάντηση Προδιοικητών – Βοηθών Διοικητών & Εκπαιδευτών στον Βόλο

2484 Ρ.Π. Συνάντηση Προδιοικητών – Βοηθών Διοικητών & Εκπαιδευτών στον Βόλο.

Με απόφαση του Διοικητού της 2484 Ροταριανής Περιφέρειας Κώστα Πετρίδη, στις 28 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, συγκαλείται ευρεία συνάντηση Προδιοικητών – Βοηθών Διοικητών και Εκπαιδευτών στον Βόλο. Τις εργασίες της συνάντησης θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο PRID Safak Alpay και ο RC Malik Aviral, οι οποίοι θα είναι και εκπαιδευτές όπως ορίστηκαν από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ρόταρυ John Germ.

Τα προς συζήτηση θέματα αφορούν: Την πορεία της 2484 Ροταριανής Περιφέρειας, την αύξηση Μελών των ομίλων και την Ενίσχυση των αδυνάμων Ομίλων. Οι εργασίες μερίμνη του Ροταριανού Ομίλου Βόλου θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Πάρκ.

Αντώνης Ζιούρας
Συντονιστής Εκπαίδευσης 2484 Ρ.Π