Τα Λιμάνια και η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

Τα Λιμάνια και η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

«Τα Λιμάνια και η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική»

Καθώς και ο μελλοντικός προσανατολισμός του λιμένος Βόλου ήταν το θέμα που ανέπτυξε με ξεχωριστή επιτυχία την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στην συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος.

Η ενεργός συμμετοχή των μελών του Ομίλου και το ενδιαφέρον που παρουσίαζε το θέμα της βραδιάς, συνέτειναν ώστε με την συζήτηση που ακολούθησε να παραταθεί η διάρκεια της συνεστίασης έως και μετά την 12η βραδινή.

Ζιούρας Αντώνης
π. Πρόεδρος Ρ.Ο.Β.

Διαβάστε όλη την ομιλία εδώ…